Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pracownia edukacyjno- komputerowa

Pracownia edukacyjno- komputerowa

W pracowni edukacyjno- komputerowej odbywają się zajęcia z:

  • treningu multimedialnego mające na celu zdobycie lub doskonalenie czynności dotyczących obsługi komputera, drukarki,  internetu, aparatu fotograficznego.
  • Biblio/filmoterapii której celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, pomoc w pokonywaniu lęków, nieśmiałości poprzez czytanie, słuchanie oraz dyskusję nad wybranym tekstem, a także wykonywanie ilustracji do czytanego utworu obrazującego jego nastrój.

Pracownia wyposażona jest w 6 stanowisk komputerowych, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, aparaty fotograficzne oraz łącze internetowe. Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają za zadanie zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera i aparatu fotograficznego. Celem działalności pracowni edukacyjno- komputerowej jest nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera, drukarki, skanera, kserokopiarki, kształtowanie znajomości systemu, skrótów klawiszowych, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka i doskonalenie pisania, rysowania w poszczególnych programach, korzystanie z gier edukacyjnych i rozrywkowych oraz ich instalacja. Uczestnicy również w ramach zajęć w pracowni redagują KURIERKA, który jest kwartalnikiem, opisującym wydarzenia z życia ŚDS w Czerminie. W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania wiedzy, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób. Oswajają z nowoczesną techniką i uczą praktycznego jej wykorzystania. Działalność pracowni edukacyjno- komputerowej ma na celu zapoznanie podopiecznych z ogromnymi możliwościami poznawczymi i edukacyjnymi, jakie daje komputer. W ramach zajęć z biblio/filmoterapii uczestnicy odwiedzają bibliotekę, mają okazję zapoznać się z ciekawymi pozycjami książkowymi dostosowanymi do ich możliwości intelektualnych. Poznają także formy racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez czytelnictwo, czy też obejrzenie filmu. Celem zajęć z filmoterapii jest dążenie do estetycznego wychowania poprzez kontakt ze słowem i obrazem. Oglądanie filmów angażuje wiele zmysłów, rozwija wyobraźnię, dostarcza określonych emocji związanych z  przeżywaniem sztuki filmowej, nastroju relaksacji, wzorców postaw i zachowań, skłania do refleksji, pozwala inaczej spojrzeć na problem i aktywizuje do dalszej samodzielnej pracy na rzecz samego siebie i innych.

Opiekunem pracowni jest terapeutka i pedagog Anna Barszczewska