Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

     Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie został otwarty w kwietniu 2008 roku w świeżo wyremontowanym i zaadaptowanym malowniczym dworku z końca XIX wieku.

Ośrodek jest jednostką dziennego pobytu dla 25 uczestników: osób przewlekle chorych psychicznie (typ A), dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), które wymagają wsparcia i postepowania rehabilitacyjnego.
 Dom ma zasięg lokalny i obejmuje swoim terytorium Gminę Czermin.
Uczestnikami domu mogą być mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu. Takie porozumienie jest zawarte z gminą Chocz.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia oparcie społeczne dla uczestników poprzez świadczenie usług  dostosowanych dla poszczególnych potrzeb tych osób. Rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia poprzez różnego rodzaju treningi, zajęcia, warsztaty i terapię. Celem Domu jest osiągnięcie przez uczestników poprawy jakości życia, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, powstrzymanie wykluczenia społecznego oraz marginalizacji.

Rodziny oraz opiekunowie uczestników mogą także liczyć na wsparcie psychiczne oraz fachowe poradnictwo. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie jest wspieranie poczucia własnej wartości uczestników oraz nabieranie przez nich odwagi i pewności siebie oraz odnajdywanie przez nich sensu życia.